Skip to main content
podgląd koszykaClose podgląd koszyka

Regulamin sklepu internetowego Paterns

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Opinie w sklepie internetowym
§ 12 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Paterns prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://paterns.com.
Sprzedawca – PATERNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000924382, NIP 9522220811, nr REGON 52006204000000, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa
 2. Adres e-mail: katarzynalamik@gmail.com
 3. Telefon: 797 975 957
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Green Logistics Polska PATERNS ul. Podleśna 30, 05-532 Baniocha, tel: 797 975 957

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się
  wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to
  zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 3. W przypadku obniżenia ceny towarów sprzedawanych w Sklepie,
  Sprzedawca informuje Kupujących o najniższej cenie tego towaru, która
  obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany
  towar oferowany będzie do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni,
  Sprzedawca informuje Kupujących o najniższej cenie tego towaru, która
  obowiązywała w okresie od dnia zamieszczenia oferty do dnia
  wprowadzenia promocji.

 4. Ust. 3 powyżej nie ma zastosowania, gdy towary umieszczone w sklepie
  ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności.
  Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia wtedy
  informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

 5. Ust. 3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku odwoływania się przez
  Sprzedawcę do ogólnych oświadczeń marketingowych, porównywania cen,
  stosowania ofert wiązanych, oferowania konkretnym Kupującym
  uprzywilejowanym, korzystającym z usługi Newsletter specjalnych,
  spersonalizowanych kodów rabatowych.

 6. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 7. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy
  towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane
  niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i
  zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 9. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży
  pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 10. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie
  zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie
  dostarczenia towaru.

 11. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub
  dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych
  przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 12. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje
  ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  (profilowanie ceny).

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności Shoper
   • PayPal
   • Przelewy24
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru zgodnego z umową.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Polska
  • Kraje Unii Europejskiej
  • Wielka Brytania
  • USA
  • Kanada
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Do paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Green Logistics Polska PATERNS ul. Podleśna 30, 05-532 Baniocha tel: 797 975 957 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
  na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje
  Kupującemu uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:

  a. o świadczenie usług, za które Kupujący uprzywilejowany jest
  zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
  usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego
  uprzywilejowanego, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do
  wiadomości;

  b. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
  finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
  mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
  wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego
  lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu
  zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w
  zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po
  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
  połączone z innymi towarami;

  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których
  cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
  wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
  kontroli;

  h. w której Kupujący uprzywilejowany wyraźnie żądał, aby Sprzedawca
  do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
  konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż
  te, których wykonania Kupujący uprzywilejowany żądał, lub
  dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
  naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
  konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
  zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;

  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
  umowy o prenumeratę;

  k. zawartych w drodze aukcji publicznej;

  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów,
  gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
  rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
  oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku
  materialnym, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany
  do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
  wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego, który
  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca
  przekazał Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie, o którym
  mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach
  konsumenta, a także w § 4 ust. 10 Regulaminu.

  n. o świadczenie usług, za które Kupujący uprzywilejowany jest
  zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Kupujący
  uprzywilejowany wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do
  niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego
  uprzywilejowanego.

§ 9 REKLAMACJE

 1.  W przypadku wystąpienia towaru niezgodnego z umową Kupujący ma
  możliwość reklamowania towaru niezgodnego z umową na podstawie
  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
  827 z późn. zmianami) – „ustawa o prawach konsumenta”.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową
  istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej
  chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez
  Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich
  imieniu, jest dłuższy.

 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący uprzywilejowany może
  żądać jego naprawy lub wymiany.

 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący uprzywilejowany żąda
  naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący
  uprzywilejowany żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności
  towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego uprzywilejowanego
  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
  Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z
  umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby
  nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,
  w której został poinformowany przez Kupującego uprzywilejowanego o
  braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla
  konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument
  go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat
  pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 6. Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić Sprzedawcy towar
  podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój
  koszt.

 7. Reklamacje w trybie § 9 Regulaminu mogą być składane przez Kupującego
  uprzywilejowanego na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2
  Regulaminu.

 8. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a
  także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail
  wskazany w § 2 Regulaminu.

 10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  PRAWO DO OBNIŻENIA CENY TOWARU

 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący uprzywilejowany może
  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z
  umową zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu,

  b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową w
  świetle § 9 ust. 5-6 Regulaminu,

  c. Pomimo podjęcia przez Sprzedawcę próby doprowadzenia Towaru
  do zgodności z umową, stan niezgodności Towaru z umową nadal
  się utrzymuje,

  d. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
  obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
  skorzystania ze środków przewidzianych w § 9 Regulaminu,

  e. Sprzedawca wyraźnie poinformował Kupującego uprzywilejowanego
  o tym, że nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w
  rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
  Kupującego uprzywilejowanego.

   

 12. W przypadku złożenia przez Kupującego uprzywilejowanego oświadczenia
  o obniżeniu ceny, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do
  ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową
  pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 13. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu należne kwoty
  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

 14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów
  dostarczonych na podstawie umowy, Kupujący uprzywilejowany może
  odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w
  odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego
  uprzywilejowanego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie
  można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący uprzywilejowany zgodził się
  zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 15. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak
  zgodności towaru z umową jest nieistotny.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
  DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 16. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie
  oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać
  m.in. z:

  a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
  Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
  wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  Wykaz Inspektoratów znajduje się
  tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
  konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
  Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
  rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady
  postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
  adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
  Konsumentów;

  d. internetowej platformy ODR dostępnej pod
  adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.hom
  e.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów towarów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

8. W przypadku wystąpienia podejrzenia co do braku rzetelności,
wiarygodności opinii wystawionej w Sklepie, każdy zainteresowany podmiot
może przesłać swoje zastrzeżenia co do jakiejkolwiek opinii wystawionej w
Sklepie na adres poczty elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

9. Celem potwierdzenia realizacji postanowienia z § 11 ust. 3 Regulaminu,
Sprzedawca przy każdej wystawionej przez Klienta Sklepu opinii dodaje
adnotację o tym, że opinia pochodzi od Klienta Sklepu poprzez wskazanie
informacji – „zakup zweryfikowany”.

§ 12 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PATERNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa
adres e-mail: hello@paternsfamily.com

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

w sklepie Paterns

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Paterns prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://paterns.com
Sprzedawca – PATERNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000924382, NIP 9522220811, nr REGON 52006204000000, kapitał zakładowy 10000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa
 2. Adres e-mail: katarzynalamik@gmail.com
 3. Telefon: 606938663

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie
  statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie,
  znajdujący się w zakładce „Zarejestruj się”, wskazując adres e-mail, hasło
  składające się z co najmniej 6 znaków oraz zapoznając się z
  postanowieniami niniejszego Regulaminu i polityką prywatności.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony
  pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta
  na zasadach wskazanych w Regulaminie. Warunkiem założenia konta jest
  akceptacja Regulaminu.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie
  zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: helo@paternsfamily.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 7. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Kupującego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione w
  każdym czasie po zalogowaniu się przez Kupującego na swoje konto.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail katarzynalamik@gmail.com.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy katarzynalamik@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin newslettera

sklepu Paterns

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Sklep – sklep internetowy Paterns prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://paterns.com
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Usługodawca – PATERNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000924382, NIP 9522220811, nr REGON 52006204000000, kapitał zakładowy 10000,00 zł.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: katarzynalamik@gmail.com.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: katarzynalamik@gmail.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: katarzynalamik@gmail.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Regulamin udostępniania treści i usługi cyfrowej przez Paterns tutaj.

Hit enter to search or ESC to close
Dołącz do listy oczekujacej Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie